Dienstag, 26. Juni 2012

self portrait

After all the almost famous and the very famous real artists and self-declared artists, pappa B decided to do it like the great ones and made some self portraits of himself. We have to admit, that in most pictures he needed a little help because of his cute tiny arms - but there are as well photos he took on his own! So let the art lecture with the great ones begin (each linked to the sites where we found them)!

A sok kevésbé híres és nagyon ismert igazi és majdnem igazi művész után pappa B is úgy döntött, hogy követi a nagyok példáját és néhány önportrét készített magáról. Be kell vallanunk, néhány képnél segítenem kellett neki a kis rövid cukker kezecskéi miatt - de vannak a képek közt olyanok is, amiket saját maga készített! Akkor kezdjük el a nagyszerű alkotásokkal is átszőtt művészeti órát! (az összes kép az eredeti honlapjukhoz vezet)Montag, 25. Juni 2012

black cow monday

like pappa B also on facebook :) (click here)

As pappa B told you in the post before it was raining almost the whole day today - yeah it's monday! - so we were staying in the house the whole day and tried a couple of things, like Black Cow! Yeah, right. It's called black cow and it is coke with vanilla ice. The cookbook (!) says it is a typical American drink - I think they just wanted to fill the place with a simple and cheap drink. Because the only thing you have to do to prepare a Black cow is to fill the coke into a glass, and then put vanilla ice on the top of it - et voilà, BLACK COW! 

pappa B's hometown: Lisbon (part I)

It is almost raining the whole day long, but even if it won't it wouldn't be a nicer monday - okay, at this point I have to thank God that it is raining, so I do not have to water the garden. So pappa B and I decided to chill out again in bed, and after doing a couple of other things we ended up looking at old photos from pappa B's hometown Lisbon, Portugal. Enjoy them too :) 

Mivel majdnem egész nap esett, s még ha nem is esett volna, akkor sem lett volna szebb hétfő - okay, ennél a pontnál meg kell köszönnöm, hogy esik, mert így nem kell meglocsólnom a kertet. Így pappa B-vel óugy döntöttünk, hogy ismét az ágyban pihenünk, és miután néhány másik dolgot csináltunk régi fényképek nézegetésénél lyukadtunk ki. Képek pappa Bento szülővárosáról Lisszabonról, Portugália. Élvezzétek ti is :) 


the little green monster's booklist

During the exams we were so excited with pappa B for the time after them - when after all the finance, marketing and maths books we could read what we want. So together we created a list of books, bought several ones during the last trip to Berlin and asked friends for advise. This post might be useful if you don't know what to read during the break or while chilling at a beach somewhere. 

Vizsgák alatt már annyira izgatottan vártuk pappa B-vel, hogy hosszú idő után - a sok pénzügy, marketing és matek könyv után végre azt olvashassunk, amit akarunk. Így közösen megírtunk egy könyvlistát, vettünk néhángy könyvet utolsó berlini útunkon és megkérdeztünk barátokat, hogy ők mit ajánlanak. Ez a bejegyzés akkor lehet hasznos ha nincs ötlet, hogy mit olvassatok a szünetben vagy a napos parton sütkérezve. Sonntag, 24. Juni 2012

sunday chill

As today it began to get warmer again, pappa B and I decided to stay nearly the whole day inside the house and just chill in front of the TV, read and cook something small. But then pappa B get a neonflash, and dressed up as a neon-hippie - collecting almost everything neon he could find in the house. Now the little guy is ready for bed.
xx

Mivel ma újra elkezdett nagyon meleg lenni, pappa B-vel úgy döntöttünk, hogy a házban maradunk majdnem egész nap, és csak tévézünk, olvasunk és főzünk egy kicsit. Később pappa B még kapott egy enyhe neonflash-t, és felöltözött neon-hippienek - majdnem mindent összegyűjtve a házban ami csak neonszínű volt. Most már készen is van a lefekvéshez!
Csók

pappa B and the Old Lake

Yesterday evening pappa B wanted to join us to chill a little at the Old Lake in Tata and enjoy a concert at one bar there - but the poor little guy has drunken so much at home already, so he had to stay in bed. He had fun watching the photos in the morning, and the next time he will join us too ;) 

Tegnap este pappa B is velünk akart tartani egy kis kikapcsolódásra és koncertezésre a tatai Öreg tónál - de szegény pára annyit ivott már előtte, hogy otthon kellett maradnia. De élvezte a fotók nézegetését utólag, és legközelebb ő is velünk jön ;) 

pappa B's new favourite song of the TTBB is Száll, repül
pappa B új kedvenc száma a TTBB-től a Száll, repül. 

Samstag, 23. Juni 2012

Carneval is for beginners!


I was just searching around for
new ideas for posts when I found old photos of pappa B. He really loves to dress up as everything you can imagine! 

Csupán néhány új ötletet szerettem volna meríteni új bejegyzésekhez, mikor találtam néhány régi fotót pappa B-ről. Tényleg imád beöltözni mindennek, amit csak el lehet képzelni!

pappa B dressed as a Princess 

Freitag, 22. Juni 2012

Rostock and Warnemünde (GER)

After all I decided to have a smooth start - so this post will only contain a few pictures of pappa B's last trip to Rostock and Warnemünde (Germany). Even if you have only one day off (like we did) it is worth visiting! Especially to taste after all the delicious fish-dishes also a special crushed ice (with bubbles from the bubble-tea). 

Egy kis gondolkodás után úgy döntöttem, hogy egy kicsit lazán kezdődik a móka - tehát ebben a a posztban csak pappa B utolsó útjáról Rostock-ba és Warnemündé-be (Németország) lesznek képek. Még akkor is ha csak egy szabad nap áll a rendelkezésetekre (mint nekünk), megéri az utazás! Legfőképpen, hogy a sok ízletes halétel után a speckótutkó jégkását is meg lehet kostólni - amiben a Bubbletea-ből vannak benne a bogyókák.  


Mittwoch, 20. Juni 2012

papa B from Lisbon.

pappa Bento from Lisbon - started his first trip and career two years ago in 2010 - time to start bloggin' like all the others! But this time it's a nice guy from Lisbon named after Papa Bento, the Pope - who visited Lisbon exactly the same date as pappa B made his first trip from Lisbon to Berlin. 

pappa B loves everything what goes with fashion, loves to travel, read and eat. So it's not that difficult to figure out what this is all going to be about. 

xx
pappa B


papa B taking a bath

papa B taking his first bath ever in Berlin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...